Historia

Stationshusets historia

Välkommen till Hotell Station och det gamla stationshuset!
Hela stationsbyggnaden är byggnadsminnesförklarad, bevarad och med bibehållen arkitektur från 1900-talet. Ritad och utformad av den kände arkitekten Folke Zetterwall, känd för sina dekorativa detaljer och kultiverad behandling av stationsbyggnader. Privatägd sedan 2001 då nuvarande ägare köpte fastigheten av Järnhusen.

Kul att du hittade hit!

Detta är hotellet i ”Stinsens gamla bostad”.
Valde Fehrm var stins på Skinnskattebergs station under många år. 1990 bestämde sig SJ för att stänga stationen, men Valde ville annorlunda. Han fortsatte att driva stationen ändå, men helt utan lön. SJ tog tillslut biljettmaskinen av honom, men han fortsatte att sälja biljetter som han istället skrev ut på ett konduktörsblock. Det sägs att det finns bilder av Valde – talandes i två telefoner samtidigt. I den ena luren med kunden och i den andra bokningen på SJ.

Hans historia och hängivenhet gav sedan uppkomst till sången ”Svejk i Skinnskatteberg eller Stinsen brinner” diktad 1991 av Bertil Olsson. Här är några strofer:

Valde, Valde, gamle vän
Roligt att du jobbar än
Jobbar på i gamla spår
fast tiden den är svår


Din protest är stor och skön

30 veckor utan lön
Du vakta din biljettmaskin
Din Snabben Två så fin!

Hotell Station är idag beläget i Valdes gamla bostad och ägs och drivs av
Sheila I. och Fredrik Skog.

Vår historia ...

Intresserad av en vistelse?

Klicka på någon av knapparna för att få mer information om vårt hotell & konferensavdelning